Een snel veranderende wereld vraagt om adaptieve en wendbare organisaties die in staat zijn om te vernieuwen. Helaas wordt innovatie vaak alleen geassocieerd met nieuwe technologieën, R&D afdelingen, wetenschap en patenten, terwijl de totstandkoming van innovatie juist  gaat over mensen. Het lijkt ver van ons af te staan, maar het tegendeel is waar. De potentie om te vernieuwen zit in ons allemaal. Innovatie hoeft niet altijd direct iets groots te zijn. 

 

Vrijwel elke organisatie, ondernemer of leidinggevende zal beamen dat blijvend innoveren een uiterste noodzaak is om in een competitieve markt te kunnen overleven. Dat het open staan voor en creëren van nieuwe ideeën binnen de organisatie een must is. En dat ondernemende medewerkers een belangrijke rol spelen in de totstandkoming van innovatie. Ondernemerschap en innovatie zijn gewoonweg cruciaal voor Nederland.  Veel organisaties maken echter weinig tot geen gebruik van de kennis en het ondernemende vermogen van hun eigen mensen, die bij uitstek een fundamentele rol spelen in het proces van innovatie.  

 

Hoe kan het dat de innovatieve kennis en het ondernemend vermogen van werknemers op de werkvloer nog zo weinig wordt benut? Terwijl onderzoek heeft aangetoond dat bottom-up ondernemend werkgedrag  van medewerkers (intrapreneurship) de prestaties van zowel medewerkers als organisaties verbetert!

 

Zijn onderstaande vragen herkenbaar?:

 

  • Waarom lukt het ons niet om sneller te innoveren?
  • Waarom zijn mijn medewerkers niet proactief  en ondernemend bezig?
  • Waarom stranden verschillende nieuwe initiatieven zo snel?
  • Waarom grijpt onze organisatie vaak onbewust terug op onnodige hiërarchie en overmatige controle?
  • Waarom lijken procedures vaak een doel op zich in plaats van een middel? 
  • Waarom lopen goede, proactieve ondernemende mensen bij ons weg?

 

Inside Innovation richt zich op het (h)erkennen, faciliteren en stimuleren van bottom-up ondernemend werkgedrag (intrapreneurship) binnen organisaties. Hierdoor kunnen organisaties adaptiever en wendbaarder zijn en zullen werknemers  meer  uitdaging, verbondenheid, motivatie, tevredenheid en plezier ervaren in hun werk. 

 

Kies voor vernieuwing van binnenuit!

 

Meer inhoudelijke diepgang over intrapreneurship in relatie tot de markt en wetenschap kun je vinden bij markthema's of in de literatuurlijst.