Diensten


Inside Innovation Assessment (IIA)

Wil je een valide en betrouwbare (nul)meting om te bepalen in hoeverre ondernemend gedrag binnen jouw organisatie aanwezig is? Wil je weten wie er binnen je organisatie intrapreneurs zijn? Wil je weten of leidinggevenden een leiderschapsstijl hebben die bevorderlijk is voor ondernemend gedrag van medewerkers? Wil je inzicht in hoeverre je organisatie een klimaat van bottom-up ondernemend gedrag heeft? En wil je snel inzichtelijk hebben welke kansen en uitdagingen er zijn op het gebied van ondernemend werkgedrag binnen jouw organisatie?

 

De IIA bestaat uit verschillende vragenlijsten en kan, afhankelijk van de vraagstelling, meer of minder modules bevatten. De vragenlijsten zijn allemaal afkomstig uit wetenschappelijke publicaties. De IIA kan o.a. inzicht geven in:

 

  • Ondernemend gedrag op de werkvloer
  • Ondernemend klimaat van de organisatie
  • Leiderschapsstijl  en persoonlijkheid in relatie tot ondernemend gedrag
  • Psychologische veiligheid en leergedrag

 

Wil je meer informatie over de Inside Innovation Assessment en rapportages? Neem dan direct contact op en ik praat je uiteraard vrijblijvend bij over de mogelijkheden.

 

Maak je al gebruik van online survey tooling of een (HR) analytics platform? Ik kan de vragenlijsten ter beschikking stellen zodat deze geïntegreerd kunnen worden in het al aanwezige systeem.

 


Strategisch HR: van stafafdeling naar facilitator van ondernemerschap en innovatie

Bent je op zoek naar manieren om binnen uw organisatie  een ondernemend en innovatief klimaat te creëren? Hoe je een solide basis kan vormen om uw organisatie meer adaptief en wendbaar te maken? Wilt u ervoor zorgen dat ondernemend gedrag op een structurele manier wordt geïdentificeerd, gefaciliteerd en gestimuleerd? Wilt u weten hoe performancemangement het beste aansluit op een ondernemende cultuur? Welke organisatieinrichting faciliteert intern ondernemerschap het beste? Of wilt u weten hoe je als HR-afdeling door het thema intrapreneurship meer gezien wordt als businesspartner en als facilitator van innovatie en ondernemerschap?

 

Wilt u meer informatie over HR als facilitator van ondernemend gedrag en innovatie? Neem dan direct contact op en ik praat u uiteraard vrijblijvend bij over de mogelijkheden.


Trainingen & management development

Leidinggeven aan ondernemerschap

Bent u als leidinggevende op zoek naar manieren om bottom-up ondernemend gedrag te herkennen, te faciliteren en te stimuleren binnen uw team, afdeling en/of organisatie? Hoe bewaakt u de balans tussen enerzijds kaders en anderzijds vrijheid? Vind u het lastig om vanuit vertrouwen te managen? Durft u ruimte te geven om te experimenteren? En wilt u weten welke competenties u verder kunt ontwikkelen om uw leiderschapsstijl effectiever te maken?

 

Leidinggeven aan ondernemerschap is een training voor leidinggevenden en HR-managers die zowel actuele theoretische kennis als praktische handvatten willen verkrijgen om effectief leiding te geven aan ondernemend gedrag binnen de organisatie. De onderwerpen, frequentie, locatie en het tempo worden zodanig vormgegeven dat men het geleerde ook daadwerkelijk in praktijk kan brengen. 

 

Wilt u meer informatie over de training leidinggeven aan ondernemerschap? Neem dan direct contact op en ik praat u uiteraard vrijblijvend bij over de mogelijkheden.

 

Van idee naar innovatie! 

Is het gelukt om de eerste stappen te zetten in het identificeren en facililteren van ondernemend gedrag? En weet je hoe je hier als leidinggevende en organisatie mee moet omgaan? Dan zijn de eerste belangrijke stappen gezet , maar het houdt hier zeker niet op. Integendeel. Ondernemend werkgedrag is niet zomaar gelijk aan innovatie. En een hele hoop creativiteit en ondernemend gedrag is leuk, maar het moet ook gaan renderen. Het is nu zaak om van creatieve ideeën en ondernemend gedrag om te zetten in innovaties. Hoewel intrapreneurs, mits ze tijd context, tijd, ruimte en steun krijgen, veel voor elkaar kunnen boksen is het goed om als leidinggevende meer inzicht te hebben in het innovatie proces: van idee naar innovatie. 

 

Van Idee naar innovatie is een training voor leidinggevenden en HR-managers die zowel actuele theoretische kennis als praktische handvatten willen verkrijgen om effectief leiding te geven aan het innovatieproces. Dit proces bestaat uit verschillende fases, is iteratief en vaak ook expirimenteel van aard en vraagt, afhankelijk van de fase, om verschillende competenties.

 

Wilt u meer informatie over de training Van idee naar innovatie? Neem dan direct contact op en ik praat u uiteraard vrijblijvend bij over de mogelijkheden.


Inside Innovators cross-overs

Een belangrijk onderdeel in het stimuleren van bottom-up, ondernemend gedrag (intrapreneurship) is dat medewerkers de ruimte krijgen om over de grenzen van hun eigen organisatie heen te kijken. De cross-overevents van Inside Innovation zijn bedoelt om intrapreneurs uit verschillende organisaties bij elkaar te brengen om zo een voedingsbodem te creëren voor het uitwisselen van ideeën, kennis, uitdagingen en kansen.  Een cross-over duurt in beginsel 1 jaar en bestaat uit één event per maand (12 events per jaar). De events zijn laagdrempelig en het aantal deelnemers is bewust beperkt (maximaal 12 personen). We streven er bovendien naar om zoveel mogelijk in vaste groepen bijeen te komen, zodat onderling vertrouwen en psychologische veiligheid kan worden gecreëerd. Een korte intake is een vereiste om aan de cross-over events  deel te nemen.

 

Heb jij interesse om een betere Inside Innovator te worden door deel te nemen aan de Cross-over event? Wil jij je interne ondernemerschap en innovatieve kennis vergroten door juist met anderen te sparren en te discussiëren over verschillende invalshoeken? 

 

Neem dan direct contact op en ik praat u uiteraard vrijblijvend bij over de mogelijkheden.


Sparringpartner  

Inside Innovation fungeert graag als sparringpartner op het gebied van ondernemend gedrag van medewerkers. Dit kan gaan over gedragsverandering, de rol van HR, organisatie-inrichting en/of (persoonlijk) leiderschap. De sparringssessies kunnen  gezien worden als een moment of  periodieke momenten van reflectie, kritische bevraging, inspiratie, impact en/of trends en ontwikkelingen. De sparringssessies kunnen zowel een-op-een plaatsvinden als in teamverband

 

Wilt u meer informatie over sparringsessie? Neem dan direct contact op en ik praat u uiteraard vrijblijvend bij over de mogelijkheden.