Visie


Inside Innovation staat voor vernieuwen van binnenuit. Door mensen en met mensen. Ik zie medewerkers als potentiële bron van innovatie, in de wetenschap dat alle medewerkers een bepaalde mate van ondernemend werkgedrag kunnen vertonen, maar dat dit (nog) niet wordt herkend en gefaciliteerd.

Inside Innovation staat voor een toekomst waarbij organisaties bottom-up ondernemend werkgedrag (intrapreneurship) (h)erkennen, faciliteren en stimuleren. Hierdoor worden organisaties wendbaarder en innovatiever en ervaren medewerkers meer plezier, uitdaging en verbondenheid! Inside Innovation streeft naar minder onnodige hiërarchie, bureaucratie en controle, maar meer persoonlijk ondernemerschap, creativiteit, innovatie en faciliterend leiderschap.  

 

 Inside Innovation modelUitgangspunten


  • Een netwerk van specialisten. Inside Innovation fungeert nadrukkelijk als netwerkorganisatie. Daar waar andere expertise noodzakelijk is,  zal er altijd geschakeld worden met andere specialisten in het netwerk. 

 

  • Plezier en creativiteit: Inside Innovation staat voor samenwerking waarbij ontdekken en vernieuwen gepaard gaat met plezier en creativiteit. Verwacht geen gekaderde, risicovermijdende en procedureverslindende dienstverlening. Ik werk bij uitstek voor opdrachtgevers die de visie en uitgangspunten van Inside Innovation delen en waarbij er ook gezamenlijk plezier kan en mag worden gemaakt. Het leven is immers te kort om slechte wijn te drinken. Dit betekent overigens niet dat noodzakelijke en/of constructieve conflicten vermeden worden.

 

  • Kwaliteit en kosten: In de hedendaagse maatschappij zijn ZZP'ers, in tegenstelling tot (grote) adviesbureaus, in staat om minimaal dezelfde kwaliteit te bieden, zonder bureaucratische rompslomp en tegen veel lagere kosten.

 

  • Leren op de werkvloer: Er is een groot verschil tussen theorie en praktijk. Tussen leren en het geleerde toepassen. Als we nieuwe gedragingen leren in een context die ver afstaat van de dagelijkse praktijk, dan vallen we snel terug op oude gewoonten. De dienstverlening van Inside Innovation richt zich bij uitstek op integratie van nieuwe kennis en vaardigheden in de daadwerkelijke praktijk van de opdrachtgever. 

 

  • Eerlijk en integer: Sommige wensen zijn niet in te vullen en sommige vragen kunnen niet positief beantwoord worden. Als hybride ondernemer heb ik de ruimte om nee te zeggen op het moment dat ik het idee krijg dat een project niet kan slagen of dat het te weinig resultaat zal opleveren. Ik heb geen begrotingen of targets die gehaald moeten worden. Ik praat niemand naar de mond en zal, vanuit mijn expertise en ervaring, zeggen waar het op staat. Zelfs als dit betekent dat we een opdracht tussentijds moeten staken of überhaupt geen start kunnen maken.

Inside Innovation onderschrijft en volgt de gedragscode van de Raad voor Organisatie Adviesbureaus (ROA) betreffende deskundigheid, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en professionele onafhankelijkheid. De gedragscode is hier te downloaden.